Výkonní ředitelé jsou stále mladší, zaměstnanci jim však nevěří

Dnešní výkonní ředitelé jsou zcela jiní než ti, kteří byli výkonnými řediteli před pěti nebo deseti lety. Jejich povolání je dnes mnohem složitější. Dokazují to mimo jiné závěry studie s názvem „Rout to the Top“ (Cesta na vrchol), kterou právě zveřejnil americký časopis **Chief Executive Magazine**. Společnosti dnes globálně přijímají mladší ředitele většinou kvůli jejich fyzické i psychické síle. Vyvstává tak ovšem problém upřednostňování mládí na úkor zkušeností.

Ze studie vyplývá, že 19% ze 700 dotazovaných amerických výkonných ředitelů nedosahuje věku padesáti let. V roce 2001 to bylo například 17%. Studie dále uvádí, že věku 50-60 let dosahuje 54% výkonných ředitelů, oproti 55% v minulém roce. Ještě v roce 1980 přitom více než polovina výkonných ředitelů významných společností dosahovala v USA věku nad šedesát let. Ve funkci dále 20% výkonných ředitelů nezůstane déle než 1 rok.

Podobná studie v zápětí prokázala, že vrcholovému managementu důvěřuje v USA jen 39% z 12 750 dotázaných zaměstnanců na různých postech a z nejrůznějších průmyslových odvětví. V roce 2002 pro porovnání věřilo v poctivost vrcholových manažerů celých 63% zaměstnanců. Upadající důvěra zaměstnanců je vážný problém narušující mimo jiné i budoucí konkurenceschopnost podniků. Nedůvěra vlastních lidí stojí nejen americké podniky obrovské sumy. Důležité je totiž uvědomit si, že důvěra zaměstnanců a výkonnost podniku spolu úzce souvisejí. Podniky by proto měly usilovat o lepší interní komunikaci a efektivnější řízení změn.

**Datum vydání:** III/2003
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide