Vychovejte si příští vůdce

Většina manažerů se domnívá, že je výhodnější vychovávat si vlastní vůdce, než je získávat z externích zdrojů. Novým či potenciálním zaměstnancům můžete ukázat možnosti dalšího rozvoje ve vaší firmě, pokud budete mít program, jak objevovat jejich vůdcovské dovednosti. Pro takový program je třeba zvážit následující kroky:

- Vymezte svůj program. Co je jeho cílem? Měl by být navržen tak, aby zvyšovat povědomí firmy o jejích klíčových lidech, poskytoval možnosti naučit se vůdcovským dovednostem a také zajišťoval komunikaci s vyšším vedením.

- Vytvořte důsledný proces jmenování a výběru zaměstnanců. Účastníky by mělo nejprve jmenovat vyšší vedení. Můžete také zřídit speciální výbor pro tento program, který účast jednotlivých jmenovaných ještě důkladněji zváží. Je třeba soustředit kritéria výběru na jednotlivé osobnosti a jejich možnost zapadnout do firemní kultury. Vybraní zaměstnanci by měli mít silnou motivaci, být svědomití a ochotní učit druhé, pružní a všestranní, mít zájem o učení a kariérní postup, umět překonávat překážky, zvládat samostatnou i týmovou práci, jednat a vypadat profesionálně, orientovat se na výsledky a zákazníky.

- Vytvořte obsah programu a určete interní mentory. Obsah programu by se měl odvíjet od průzkumu mezi zaměstnanci a zákazníky na bázi tzv. 360stupňového hodnocení. Otázky, které budete v tomto průzkumu klást, by měly pomoci odhalit znalosti zaměstnanců a jejich kompetence v oblastech, jako je znalost firmy, produktů, služeb, trhů a základních aspektů vůdcovských dovedností. Pak jmenujte interní mentory nebo kouče pro jednotlivé oblasti vůdcovství, jejichž nedostatečnou znalost v průzkumu odhalíte.

- Vytvořte strukturu programu. Než program spustíte, ujistěte se, že je dostatečně pružný, aby se mohl přizpůsobit rozvrhům jednotlivých zaměstnanců i organizačním výkyvům. Program by měl být kombinací individuálních a skupinových sezení zaměstnanců s mentory.

Tyto kroky jsou pouze jednou z možností, jak sestavit program rozvoje vůdcovských dovedností. Každá firma si může sestavit svůj vlastní. Je však třeba zajistit, aby šlo o spojení možností rozvoje zaměstnanců s jejich vlastní iniciativou a chutí dále růst.

-kk-

Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com