Vychovejte si nástupce, nebo žádní nezbydou...

Nejžhavějším problémem, kterému dnes musí čelit profesionálové lidských zdrojů, je podle posledního vydání Public Personnel Management plánování pracovní síly a nástupnictví. V průběhu mezinárodní konference IPMA-HR o výcviku a vzdělávání byla mnohá vystoupení zaměřena na rostoucí potřebu zavést systémy plánování pracovní síly a nástupnictví za účelem reakce na očekávaný masový úbytek pracovníků v následujících deseti letech. V obou případech byl citován jako hlavní prostředek přípravy pracovní síly pro budoucnost rozvoj leadershipu. Početné agentury včleňují rozvoj leadershipu jako součást svých personálně plánovacích snah. Jsou zdokumentovány významné rozvojové programy, z nichž autor vypozoroval deset nejlepších praktik rozvíjejících lídry interně, aby zaplnily v budoucnu volná místa:
1. Založte program na modelu kompetencí a dovedností, které mají být výsledkem rozvojového úsilí.
2. Dovolte účastníkům, aby se vybrali sami.
3. Zapojte manažery a zvolené funkcionáře do vývoje a implementace programu.
4. Využívejte 360° zpětnou vazbu, individuální plánování rozvoje a koučink jako střed, kolem kterého se budou otáčet ostatní rozvojové příležitosti.
5. Použijte akční učení prostřednictvím projektových týmů.
6. Využívejte interní i externí zdroje.
7. Maximalizujte interní publicitu.
8. Neustále program přizpůsobujte a upravujte, první verze je zřídkakdy perfektní.
9. Oslavujte úspěchy.
10. Měřte a řiďte se výsledky.

-ba-
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal