Vychovejte si nástupce, nebo žádní nezbydou...

Vychovejte si nástupce, nebo žádní nezbydou...

Nejžhavějším problémem, kterému dnes musí čelit profesionálové lidských zdrojů, je podle posledního vydání Public Personnel Management plánování pracovní síly a nástupnictví. V průběhu mezinárodní konference IPMA-HR o výcviku a vzdělávání byla mnohá vystoupení zaměřena na rostoucí potřebu zavést systémy plánování pracovní síly a nástupnictví za účelem reakce na očekávaný masový úbytek pracovníků v následujících deseti letech. V obou případech byl citován jako hlavní prostředek přípravy pracovní síly pro budoucnost rozvoj leadershipu. Početné agentury včleňují rozvoj leadershipu jako součást svých personálně plánovacích snah. Jsou zdokumentovány významné rozvojové programy, z nichž autor vypozoroval deset nejlepších praktik rozvíjejících lídry interně, aby zaplnily v budoucnu volná místa:
1. Založte program na modelu kompetencí a dovedností, které mají být výsledkem rozvojového úsilí.
2. Dovolte účastníkům, aby se vybrali sami.
3. Zapojte manažery a zvolené funkcionáře do vývoje a implementace programu.
4. Využívejte 360° zpětnou vazbu, individuální plánování rozvoje a koučink jako střed, kolem kterého se budou otáčet ostatní rozvojové příležitosti.
5. Použijte akční učení prostřednictvím projektových týmů.
6. Využívejte interní i externí zdroje.
7. Maximalizujte interní publicitu.
8. Neustále program přizpůsobujte a upravujte, první verze je zřídkakdy perfektní.
9. Oslavujte úspěchy.
10. Měřte a řiďte se výsledky.

-ba-
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal