Vůdcovské dovednosti: Základní čtyřka

Lídři na různých úrovních organizace čelí různým výzvám. Bez ohledu na své postavení v hierarchii organizace nebo oboru její působnosti však potřebují zvládnout čtyři základní vůdcovské dovednosti, které ředitelka vývoje globálních produktů při mezinárodní neziskové vzdělávací instituci Center for Creative Leadership Renée Hultinová nazývá „ Fundamental 4“.

Znát sebe sama

Porozumět vlastním silným i slabým stránkám není snadné, je to však výchozí předpoklad dlouhodobé vůdcovské efektivity.

Komunikovat

Schopnost komunikovat – tedy nejen mluvit, ale i naslouchat – tvoří součást mnoha dalších důležitých vůdcovských dovedností, jako je vedení lidí, budování vztahů, participativní management apod.

Učit se

Lídr by se měl neustále učit novým věcem, ptát se, vstřebávat zkušenosti. Aktivní učení je předpokladem růstu nejen v roli vůdce, ale i celkového rozvoje osobnosti.

Ovlivňovat

Schopnost ovlivňovat druhé znamená dokázat předat vaši vizi a cíle, spojit síly druhých a získat jejich oddanost na všech úrovních.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership