Vůdcové, buďte připraveni

Ať už jste začínající vůdce, zkušený profesionál nebo zástupce nejvyššího managementu, můžete se inspirovat pěti trendy z oblasti vůdcovství, které identifikovaly téměř tři stovky vyšších manažerů, účastníků výzkumu měnící se podoby vůdcovství amerického Centra pro kreativní vůdcovství (CCL).

- Nárůst složitých výzev. Většina respondentů se shodla na tom, že jejich firmy čelí složitějším výzvám než před pěti lety. Nejvíce k tomu přispěly interní organizační změny, tržní dynamika, nedostatek talentů a globalizace. Zdá se, že organizace i jednotlivci budou muset dělat více s menším počtem zdrojů a naučit se ještě rychleji reagovat na změny v oblasti jejich působení i celé ekonomiky.

- Inovační revoluce. Polovina oslovených se domnívala, že jejich organizace je na vrcholu z hlediska inovací. Manažeři uvádějí, že podporují inovace především soustředěním na rozvoj představivosti zaměstnanců, kreativními úkoly, interními i externími rozvojovými programy. Snaží se také soustředit na rozvoj talentu, programy odměňování a výzkum nejlepších postupů.

- Virtuální vůdcovství. Od firem se stále více vyžaduje, aby ve vedení lidí dokázaly překračovat kulturní, geografické i funkční hranice. Většina oslovených si myslí, že virtuální vůdcovství vyžaduje specifické dovednosti vzhledem k vedení tváří v tvář. Základem virtuálního vůdcovství je správná komunikace.

- Spolupráce. Spolupráce je dnes ústřední součástí vůdcovské práce. Většina oslovených ji považuje za nutnost, aby vůdce mohl být úspěšný. Jen 47 procent však považuje svou organizaci za schopnou efektivní spolupráce. Je proto třeba dále pracovat na budování kultury, která podpoří spolupráci a bude rozvíjet příslušné dovednosti.

- Vyrušování. Studie CCL ukázala, že vyšší manažer je rušen v průměru každých 30 až 40 minut. Otázkou zůstává, do jaké míry si vyrušování uvědomuje, dlouhé nerušené úseky práce jsou však v dnešních organizacích vzácné.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership