Vůdce vidí sílu v lidech

Manažer v zásadě dohlíží na to, zda se výrobky a služby vytvářejí správně a jsou také správně dodávány zákazníkům, aby z toho firma měla patřičný zisk. Jestliže chce ale ve své firmě působit jako vůdce, jeho úkolem je vytvářet takový tým, který zajistí úspěšný chod organizace i bez jeho budoucího přičinění. Firma úspěšně přežije změny ve vedení jen tehdy, jestliže je její manažerský tým dostatečně silný a má jasno ve svých odpovědnostech vůči dalšímu rozvoji firmy. Úkolem vůdce je vybírat správné lidi, zdroje a systémy potřebné k přežití. Ty je pak třeba zavést a používat tak, aby poskytovaly nejlepší možné služby.

Vůdce musí v první řadě respektovat svůj tým. Musí být schopen chápat, že lidské zdroje jsou jeho nejsilnějším kapitálem – vybírat správné lidi, správně je rozvíjet a dokázat si je udržet. Znamená to učit každého zaměstnance firemním hodnotám a prostřednictvím sdílení myšlenek tvrdě pracovat na stanovených plánech. Předpokladem k vůdcovskému úspěchu je také ochota přijímat výzvy a projevovat uznání za společné výhry.

-kk-

**Datum vydání:** I/2005
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher