Vůdce musí umět vysvětlovat

Schopnost vysvětlovat je klíčovou součástí vůdcovské komunikace. Vůdcové většinou vědí, jak dodat své komunikaci nadšení jako prostředek k přesvědčování druhých, měli by však také zapojovat vysvětlení pro své nadšení. Znamená to odpovídat na základní otázky: „Co to znamená?" a „Proč to děláme?". Článek radí, jak se zlepšit ve vysvětlování.

- Vysvětlete, co to znamená. Účelem vysvětlování je popsat určitou záležitost, iniciativu nebo problém. Pokud například prosazujete snižování nákladů, vysvětlete, proč je to nutné a co to přinese. Doplňte snižování nákladů o kontext provozu vaší firmy. Nezapomeňte vysvětlit také výhody.

- Vysvětlete, co to neznamená. Jasně určete výjimky. Když například chcete ušetřit náklady jinde než na lidech, buďte specifičtí. V opačném případě si zaměstnanci budou myslet, že je chcete propustit. Nenechte prostor pro domněnky. Platí to nejen u propouštění, ale u všech firemních záležitostí.

- Vysvětlete, co chcete, aby vaši lidé dělali. Vyzvěte ke konkrétnímu jednání. Vytýčení očekávání je zásadní. Vysvětlení situace vám může pomoci jako nástroj, který přiměje lidi uvažovat a dělat věci jinak.

Dobré vysvětlování však vyžaduje také značnou míru opatrnosti, abyste se nezahltili detaily. Detailní vysvětlení si schovejte pro písemnou dokumentaci nebo porady týmů. Vysvětlení by mělo být pozvánkou k diskusi, v jejímž rámci je využijete nejen ke sdělování faktů, ale také k získání podpory pro své myšlenky.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review