Všichni dohromady uděláme moc

Týmová práce má mnoho výhod. Může být dlouhodobým nástrojem pro zvládnutí některých problémů nebo úkolů. Jedním z klíčových přínosů týmové práce je ale podle odborníků i naplnění lidské potřeby sociálního kontaktu, uznání a ocenění práce. Platí to zejména v našich podmínkách, kdy se sociální kontakty při práci na společném cíli často podceňují nebo se podobně jako mimopracovní kontakty udržují spíše formálně, což má ve výsledku negativní efekt.

Jak řešit neúspěšné pokusy o dosáhnutí lepších výsledků? Týmy by se měly rozvíjet a vzdělávat, učit se od odborníků. I týmová práce má však svá úskalí. Jedním z nich je nesprávný výběr lidí. Důležitou roli hraje také motivace. Vedle dobrého odhadnutí postavení každého člena týmu a jeho kompetencí je zásadní i to, kdo je za co odpovědný a komu se bude zodpovídat. Podceňovat proto nelze ani výběr vedoucího týmu.

Odborníci radí členům pracovních týmů, aby byli pružní, přizpůsobiví a ochotní dále se učit. Stejně důležitá je i spolupráce s ostatními týmy nebo odděleními i jednotlivci ve firmě. Spolupráce přitom znamená zejména trpělivé naslouchání druhé straně a ověřování vzájemného porozumění. Znamená také nezatracovat cizí nápady a respektovat dvě důležité zásady: v týmu stejně tak jako na pracovišti má každý přesně určené místo a z něho vyplývající úkoly a všichni členové na sobě a své práci navzájem závisejí.

-kk-
Zdroj: profesia.sk - slovenský portál s nabídkou zaměstnání a radami pro řízení kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje profesia.sk