Všeználky nemá nikdo rád

Skutečně kvalitní manažeři vzbuzují u ostatních důvěru a jsou si vědomi svých omezení. Ti nejlepší vědí to, co ostatní často ignorují: lidé, s nimiž pracujete, vědí často víc než vy jako jejich vedoucí. Členové týmu se k svému nadřízenému obrací o pomoc a vedení, vedoucí by naopak u nich měl hledat informace a vědomosti. Článek popisuje zkušenosti Bruce Moravce, manažera výroby ve společnosti Boeing, a Kerry Shampina, vedoucího týmu zákaznické podpory v plynárenské distribuční společnosti v Oregonu.

Manažeři jsou často povýšeni do pozic, o kterých toho vědí jen velmi málo. Důvěru svých podřízených si mohou získat jedině tak, že se budou snažit dále vzdělávat a informovat. Není nutné předstírat, že víme víc, než ti ostatní – naopak, je to spíše na škodu. Dokážeme-li dobře odhadnout lidi, rychle si vytipujeme odborníky v klíčových oblastech, k nimž si v případě potřeby budeme „chodit“ pro znalosti.

Manažer by měl svým podřízeným dát najevo, že každý člen týmu má jinou roli. Manažer je tu od toho, aby koordinoval práci ostatních. Pokud stojí před problémem, který se zdá neřešitelný (obvykle jsou to ty nejzákladnější, jako například jak by měl tým vůbec fungovat), měl by se snažit najít řešení ve spolupráci s ostatními.
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company