Všechno špatně!

Všechno špatně!

Každý manažer, který byl nějakou dobu mimo podnikatelskou sféru a neměl na starosti řízení firmy jistě potvrdí, že se vše velmi rychle mění a že poznatky, které kdysi načerpal, už najednou neplatí. Toto poznání může být frustrující. Mění se organizace i lidé, kteří v ní pracují, zaměstnanci mají jiná očekávání, zákazníci také. Autor, který podobnou situaci sám zažil, dává v článku odpovědi na základní otázku – Jaká je nová definice řízení?

Dříve měli zaměstnanci jediný úkol – zvyšovat finanční výkonnost firmy. Dělali vše, co bylo nutné, aby tohoto cíle dosáhli. Zdůrazňovaly se finanční výsledky a na firemní kulturu se příliš nehledělo. Někdy však taková činnost z dlouhodobého hlediska odporovala zájmům firmy. Běžnou praxí byly „vyhazovy“, přehnaná kritika ze strany nadřízených a další ponižující postupy – vše ve jménu ziskovosti a finančních výsledků.

V současné době se manažeři musí více snažit přiblížit se svým zaměstnancům. I nenáviděné propouštění se obejde bez negativních emocí. Změnilo se i pojetí odměňování – zatímco dříve byly jediným motivátorem peníze (které se v případě finančních problémů podniku zaměstnanci prostě sebraly), mají zaměstnanci nyní možnost se dále vzdělávat a účastnit se aktivit, které jim pomáhají v dalším rozvoji.

Podstatou vedení a managementu je dnes zachování firemních hodnot a neustálá snaha o jejich dodržování. Vedoucí pracovníci by také měli pomáhat zaměstnancům v jejich úspěchu a být přirozenou součástí organizace. S tím souvisí i týmová práce a její podpora. Manažer by také měl umět poradit, když to ostatní potřebují a předávat své zkušenosti dál. Je také třeba si uvědomit, že pouze spokojení a motivovaní zaměstnanci jsou schopni dobře sloužit zákazníkům.

**Datum vydání:** V/2002
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company