Vsaďte na 5:1

Vaši zaměstnanci jsou denně součástí tisíce interakcí. Ať v dobrém nebo ve zlém, některé z těchto interakcí mění jejich životy. V důsledku rozpracování pozitivní psychologie se řada vědců vrhla na analyzování vlivů pozitivních emocí. Poslední studie ukazují, že negativní emoce mohou být zdraví škodlivé a mohou zkracovat délku života. Jeden negativní člověk může rozvrátit celé pracoviště, ale negativní emoce mohou zničit i vztahy, rodiny a kariéru. Oproti tomu pozitivní emoce jsou základním denním požadavkem pro přežití. Nejen že zlepšují fyzické a duševní zdraví, ale také nás mohou ochránit před depresemi a nemocemi. Podle nositele Nobelovy ceny Daniela Kahnemana zažijeme přibližně 20 000 jednotlivých momentů denně. Každý moment trvá několik sekund. Představy, obrazy v naší mysli jsou vlastně určovány vzpomínkami na přesný okamžik. A většinou mají tyto zapamatované momenty pozitivní nebo negativní charakter. V některých případech může jediný moment změnit náš život jednou provždy.

Samozřejmě takových momentů je málo, ale i méně zapamatovatelné interakce jsou důležité. Pozitivní psychologové zjistili, že frekvence malých pozitivních zážitků je podstatná. Například pro manželství je magickým poměrem pět pozitivních zážitků ku jednomu negativnímu. Když se poměr sníží na 1:1, hrozí rozvod. Tyto počty jsou rozhodující i na pracovišti. Pracovní skupiny, které dosáhly poměru tři pozitivní interakce ku jedné negativní, byly výrazně produktivnější, než týmy, které tohoto poměru nedosáhly. Kupodivu existuje i horní limit pozitivních interakcí, který by neměl být překročen, a tím je 13:1. Negativita by ovšem neměla být ignorována, jelikož falešný optimismus nic nevyřeší. Je potřebné napravovat chyby a určit, jak řídit slabiny, ale poměr negativních a pozitivních interakcí je ve většině organizací žalostný a také by potřeboval napravit.
-ba-
Zdroj: Gallup Management Journal - online magazín přední světové výzkumné společnosti Gallup Organization
Zobrazit přehled článků ze zdroje Gallup Management Journal