Vnímavost a citlivost jako manažerské ctnosti

Majitelé firem i manažeři vědí, že seznam schopností a povahových rysů, jimiž by měli oplývat, je velmi dlouhý. Existuje několik vlastností, které způsobují, že se z podnikání stává příjemná záležitost – například houževnatost, přizpůsobivost, vytrvalost. Méně je však zmiňována vnímavost a citlivost na podněty z okolí – je mimo jiné jednou z podmínek pro rozvoj tvořivosti či inovativního myšlení. Ale co více – je nezbytným předpokladem dovednosti v mezilidských vztazích, při řešení problémů a naslouchání, což jsou schopnosti, jež jsou pro vedoucí pracovníky klíčové.

Manažeři, kterým tato vlastnost chybí, se mohou dostávat do nepříjemných situací, být zdrojem frustrace pro ostatní a připravovat sami sebe o příležitost k osobnímu rozvoji – to se týká i majitelů firem, pro něž to navíc znamená rezignaci na budování loajality zákazníků i zaměstnanců. Nemusí však jít jen o řídící funkce - každý člověk se tímto způsobem vzdává růstu a kontaktu s okolím. Článek přináší několik cvičení, která mají za úkolu citlivost a vnímavost kultivovat. Vnímavost je stavem mysli – měli byte se zaměřit na to, abyste byli otevření všem vjemům – od vůně květin až po nápady druhých. Zastavte na chvilku svůj vnitřní čas – například si můžete sednout si v parku, pak poslouchejte a vnímejte vše, co se kolem vás děje. Nebo poobědvejte o samotě a v klidu - nečtěte při jídle obchodní rubriku a podobně.

Meditujte – kultivujete tak svoji vnímavost za podmínek, kdy vaše uši a mysl nejsou zavaleny přemírou hluku. Meditace vám může prospět i při zlepšování komunikačních schopností a pozorovacího talentu. Naslouchejte – součástí tohoto umění je schopnost pokládat dobré otázky a správně reagovat, k tomu je však potřeba poslouchat a vnímat, co váš partner říká. Místo vytváření rychlých úsudků a odsuzování se raději ptejte. Umění otázek je totiž klíčové pro naslouchání. Jednou za den zhodnoťte s tužkou a papírem v ruce, jak rozvíjíte vaši vnímavost a citlivost.

**Datum vydání: IX/2002**
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online