Virtuální realita a pracoviště: Co očekávat?

Virtuální realita (VR) mění mnoho aspektů našich životů a pracoviště nejsou žádnou výjimkou. Server theundercoverrecruiter.com upozornil na pět způsobů, jimiž virtuální realita vstupuje do našich pracovních životů, kde začíná hrát stále důležitější roli.

Ilustrační snímek

1. Online exkurze na pracoviště

Pomocí VR mohou potenciální zaměstnanci vstoupit do pracovního prostředí firmy. To může předem rozptýlit iluze, které mohou mít, a pomoci při rozhodování o tom, zda jim pracoviště bude vyhovovat nebo ne.

2. Nábor s reálnými situacemi

Díky VR budou uchazeči o práci moci ukázat své chování v různých společenských prostředích a situacích. Ukáže se například, jak by se vypořádali s nepříjemným klientem. Náboráři pak budou moci lépe posoudit vhodnost kandidátů na dané místo.

3. Přepínání stránek pohybem hlavy

Objevují se nové programy, jako je například Breakroom, s nimiž si uživatelé pomocí VR headsetu mohou nastavit vlastní virtuální pracovní prostředí s více obrazovkami. Neustálé klikání za účelem přepínání mezi okny a záložkami se tak stane věcí minulosti.

4. Školení s reálnými situacemi

Vzdělávání prostřednictvím přímé zkušenosti zaujme zaměstnance více než tradiční výklad a prezentace v PowerPointu. Fyzická účast v různých scénářích bude navíc pro účastníky lépe zapamatovatelná. Praktickou ukázku najdete v nedávném článku Nasadit brýle, začíná školení.

5. Pochopení emocí druhých

VR nám umožňuje nejen vstupovat na jiná místa, ale také vidět svět z pohledu jiných lidí, a proto je také označována jako „empatický stroj“.

Pokud lidé skutečně zažijí na vlastní kůži například diskriminaci nebo obtěžování, může to mít větší vliv na změnu jejich smýšlení než sledování filmu nebo přednáška na dané téma. Z tohoto pohledu může VR hrát i ušlechtilou roli v tom, že nám pomůže být lepšími lidmi.

-kk-

Zdroj: The Undercover Recruiter - populární britský blog věnovaný náboru a rozvoji kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Undercover Recruiter