Virtuální pracoviště 21. století

Informační technologie výrazně ovlivnily strukturu dnešních pracovišť. Jejich organizace není tak pevně dána, jako tomu bylo dříve – lidé, firmy a v konečném důsledku i myšlenky jsou vzájemně propojeny informačními a komunikačními technologiemi, které přesahují hranice států. Klade se také důraz na spokojenost zaměstnanců, proto vznikají tzv. virtuální pracoviště.

Virtuální pracoviště snižuje náklady, zvyšuje produktivitu práce zaměstnanců a také je motivuje, protože nejsou tolik pod psychickým tlakem, jako na běžném pracovišti. Postupně se vyvíjejí nové informační technologie, které tento trend podporují. Objevují se však i problémy – zaměstnavatel nemá nad svými zaměstnanci takovou kontrolu.

Kromě pozitivního vlivu na zaměstnance má virtuální pracoviště i vliv na vztahy se zákazníky – je možné se s nimi kdykoli spojit, získat zpětnou vazbu a pružně reagovat na jejich potřeby a požadavky.

**Datum vydání:** I/2002
Zdroj: brint.com - americký portál věnovaný řízení rizik, IT a znalostnímu managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje brint.com