Vést nebo následovat?

Již mnoho bylo napsáno o umění vést lidí, literatura však věnuje značně méně pozornosti těm, kteří lídry následují.

Stejně jako leadership má také následování několik výhod. Podřízený pracovník, který následuje lídra, není nucen řešit problémy s nepříjemnými zaměstnanci nebo činit rozhodnutí, jimiž by se nevyhnutelně někoho dotkl.

Celkově vzato, za předpokladu, že váš šéf není tyran, znamená následování výrazně méně stresu než vedení.

Ilustrační snímek

Článek na webu success.com popsal následujících devět vlastností, jimiž disponují lidé, kteří jsou skvělými podřízenými.

1. Dobré komunikační dovednosti

Dobří podřízení nejsou v žádném případě submisivní typy a nečekají jen na výzvu, co mají dělat. Naopak, výzkumy naznačují, že se nebojí promluvit a případně nabízet své názory.

2. Proaktivní chování

Ačkoli se to může zdát nečekané, dobří podřízení se neskrývají v davu, ale projevují energii a iniciativu, aby dokončili svou práci.

3. Sociální povědomí

Tito lidé jsou svou povahou přívětiví a mají potřebné dovednosti pro vytváření sítí kontaktů.

4. Týmoví hráči

Jsou skvělými členy týmu a kladou vysoký důraz na spolupráci s ostatními.

5. Odpovědnost

Ačkoli je jejich postavení méně náročné než pozice lídra, podřízení stále vnímají svou zodpovědnost za vlastní výkony a za to, jak se chovají v práci.

6. Flexibilita

Dobří podřízení se musejí umět rychle přizpůsobit měnícím se okolnostem.

7. Integrita

Je důležité být upřímný vůči sobě i ostatním.

8. Oddanost

Někteří lidé mohou dělat svou práci adekvátně i bez oddanosti, ale takový způsob myšlení je jen stěží charakteristikou poctivého týmového hráče.

9. Zkušenosti

Všechny výše uvedené vlastnosti ztrácejí na významu, pokud člověk není ve své práci příliš dobrý. Jednou z vysoce hodnocených vlastností je schopnost předvídat a odvrátit blížící se krizi.

Jak již bylo naznačeno výše, negativní aspekt následování se stává zřejmým, pokud je zaměstnanec odkázán na milost represivního diktátorského šéfa. Pokud tomu tak není a jste ve svém současném postavení spokojeni, nemá smysl snažit se o postup na vyšší pozici. Budete spokojenější se svou prací a šťastnější v roli podřízeného.

-bn-

Zdroj: SUCCESS.com - web amerického časopisu SUCCESS určený lidem, kteří si uvědomují svou plnou odpovědnost za vlastní rozvoj a výdělek
Zobrazit přehled článků ze zdroje SUCCESS.com