Veřejné vystupování není umění, ale dovednost

Jistě jste mnohokrát slyšeli, že mluvit na veřejnosti je umění. Obecně se má za to, že efektivní prezentace určitých myšlenek před publikem vyžaduje jistou vrozenou schopnost. Ve skutečnosti to však není pravda. Veřejnému projevu se lze učit a zdokonalovat jej. Nejde tedy o vrozený dar, ale dovednost, jíž můžete trénovat.

Když si chcete osvojit novou dovednost, musíte se začít učit. Beze zbytku to platí i pro veřejné vystupování. Můžete se zapsat do kurzu nebo se inspirovat odbornou literaturou. Existuje také řada on-line zdrojů. Jakmile budete znát základy, měli byste je začít uplatňovat v praxi.

Zkoušejte si například svou řeč před zrcadlem. Uvidíte se tak, jak vás uvidí publikum. Snažte se ale nebýt k sobě příliš kritičtí. Publikum bude zajímat to, co říkáte a nebude na místě primárně pro to, aby soudilo vaše vystupování. Můžete vyzkoušet také záznam svého hlasu na magnetofon. Při poslechu se pak zamyslete, kde příliš zrychlujete či zpomalujete řeč a pracujte na tom, aby váš projev byl souvislý.

Sledujte také, zda nepoužíváte příliš vycpávková slova nebo zvuky typu „ehm“. Raději se na chvilku zastavte a upořádejte si myšlenky. Na své řeči pracujte tak dlouho, dokud z ní nebudete mít příjemný pocit. Učte se dívat pohledem člověka, který není obeznámen s tématem, o kterém hovoříte.

-kk-
Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com