Velké firmy rozvíjejí globální vůdce

Většina velkých organizací již zavedla nebo alespoň plánuje zavedení globálních iniciativ pro rozvoj leadershipu. Potvrdila to studie tisícovky společností na šesti kontinentech, kterou provedla Americká manažerská asociace (AMA) ve spolupráci s organizací Institute for Corporate Productivity (i4cp).

„Podnikat dnes znamená pohybovat se na globálním trhu, bez ohledu na to, kde firma sídlí,“ vysvětluje viceprezidentka AMA pro řešení firemního vzdělávání Sandi Edwardsová. „Top management je tlačen k hledání cest, jak zlepšovat výkonnost a dělat to s větší důsledností a efektivitou. Znamená to, že vůdcové potřebují širší dovednosti, které je vybaví ke globálnímu myšlení a jednání.“

Alespoň jednu iniciativu pro rozvoj globálních vůdců zavedlo 31 % oslovených firem. 14 % alespoň jednu takovou iniciativu rozpracovalo, ale dosud plně nezavedlo. Ve stádiu plánování je 17 % oslovených firem. Zbývajících 38 % nemá v tomto směru žádné plány.

-kk-

Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork