Vedoucí pracovník by měl podporovat mezilidské vztahy v týmu

Každý vedoucí pracovník by se měl snažit o to, aby všichni jeho podřízení vzájemně spolupracovali a předávali si nápady, zkušenosti a představy. Úspěch organizace je založen na znalostech a vedoucí pracovníci musí podporovat jejich sdílení. V rámci organizace tak vznikají nové znalostní skupiny.

Klíčem k vytvoření úspěšného znalostního týmu je vědomí cílů organizace a snaha o dosažení úspěchu. Pracovníci, kteří jsou si těchto dvou klíčových elementů vědomi, jim dokáží podřídit svou činnost. Znalosti, které z těchto skupin vzejdou, jsou kvalitnější a relevantnější, než kdyby vše probíhalo nahodile.

Vedoucí pracovník také musí členy týmu motivovat a povzbuzovat – poskytovat jim příležitost k osobnímu růstu v rámci organizace, dále je vzdělávat apod. Součástí jeho činnosti je posilování citových vazeb jednotlivých členů týmu mezi sebou a posilování jejich důvěry.
Zdroj: Progressive Leadership - Stránky firmy Progressive Leadership věnované správě znalostí a osobnímu poradenství a školení vedoucích pracovníků.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Progressive Leadership