Ve zdravé firmě zdravý tým

Každé oddělení i firma jako celek by měly být týmem. Pokud se vaši zaměstnanci necítí být součástí týmu, může to být velký problém. Oddělení či firma pak budou fungovat jen díky energii svého manažera či majitele, která nemůže být nekonečná. Základem úspěšné týmové spolupráce jsou jasně definované cíle a očekávání. Jestliže ani manažer nechápe, co je třeba dělat, těžko tomu mohou rozumět jeho podřízení. Jasně vymezený složitý úkol vaši lidé dokáží splnit lépe než jednoduchý úkol, který jim nedokážete vysvětlit.

Přiznejte vlastní chyby

Od vůdce se neočekává, že bude mít vždy pravdu. Schopnost přiznat chybu naopak prohlubuje důvěru a týmovou spolupráci. I vaši lidé pak budou otevřenější.

Buďte transparentní

Snažte se sdílet co nejvíce informací, aby si vaši lidé nemuseli nic domýšlet a nedocházeli k mylným závěrům.

Nabízejte dlouhodobou příležitost

Přijímejte do svého týmu lidi, u nichž je pravděpodobné, že zůstanou minimálně tři roky. To, zda u vás zůstanou dlouhodobě, záleží na tom, jak je budete platit, co všechno se mohou naučit a jakou míru osobního uspokojení jim to přinese.

Vytvářejte zdravé prostředí

Dejte zaměstnancům příležitost ukázat se, růst a nabídněte pomocnou ruku. Projevujte uznání za dobře provedenou práci, a budujte tak příjemné pracovní prostředí. Právě takové prostředí je důležité pro celkový úspěch.

-kk-

Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine