V silném týmu je lídrem každý

Silné týmy bývají založeny na principu sdíleného vůdcovství. Nejedná se tedy o ten případ vedení, kdy veškerá kontrola a autorita zůstává výhradně na osobách nejvýše postavených. U všech členů takových týmů se předpokládá odpovědnost za týmové výsledky. Článek proto doporučuje podívat se na váš tým a položit si otázky:

- Cítí všichni členové možnost rozhodovat o vlastní práci?
- Jsou kreativní při řešení problémů?
- Projevují iniciativu?
- Má vedoucí týmu volnou ruku v koordinování týmových aktivit bez toho, aby byl neustále nucen odstraňovat problémy členů?

Myšlenka sdíleného vůdcovství je založena na vzájemném respektu a zájmu všech členů týmu. Pokud vedoucí týmu věří schopnostem ostatních, nemusí udělovat pokyny a kontrolovat, jak přesně jsou plněny. Dává šanci rozvoji přirozené inteligence pracovníků, kreativity, iniciativy a aktivní odpovědnosti za výsledky. Sám se musí zdokonalovat v naslouchání a vyřizování individuálních potřeb. Tento způsob vedení a spolupráce dokáže do týmu přilákat talentované členy. Je typický pro mladší generace.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher