Už známe vítěze cen Osobnost vzdělávání dospělých 2016

LIGS Awards 2016

LIGS University, moderní americká univerzita spojující efektivní metody a inovativní přístupy amerického a evropského vzdělávání, již tradičně v rámci slavnostního večera LIGS AWARDS vyhlásila vítěze cen Osobnost vzdělávání dospělých 2016.

„Cenu Osobnost vzdělávání dospělých vyhlašuje LIGS University každoročně v rámci snahy o ocenění významných osobností působících na poli vzdělávání dospělých a úsilí o popularizaci celého odvětví“, řekl President LIGS University PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA.

Ceremonie se odehrála 1. 2. 2017 v prostorách Clarion Congress Hotel Prague pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA a za přítomnosti jeho náměstkyně paní Ing. Lucie Orgoníkové. Přibližně 130 zúčastněných provázela celým večerem moderátorka Jolana Voldánová.

Ocenění Osobnost vzdělávání dospělých se v rámci VII. ročníku předávalo ve čtyřech kategoriích.

Jako první byla vyhlášena vítězka kategorie Praktická aplikace vzdělávání dospělých, kterou se stala Ing. Janka Chudlíková – lektorka, koučka a facilitátorka, která se věnuje rozvoji lidí již 25 let.

Osobností vzdělávání dospělých za rok 2016 v kategorii Osobní manažerský přínos v oblasti rozvoje a vzdělávání lidských zdrojů se stal Ing. Martin Keyř, MBA, který působí jako programový manažer v České spořitelně a má za sebou více než dvacetiletou praxi v oblasti rozvoje a vzdělávání pracovníků.

Další vyhlašovanou kategorií v rámci ceny Osobnost vzdělávání dospělých za rok 2016 byla kategorie Inovativní projekty v oblasti vzdělávání dospělých. Ocenění v této kategorii si převzal Michal Kankrlík, konzultant a zakladatel společnosti Ivitera a.s., ve které působí také jako obchodní a marketingový ředitel.

Vítězem kategorie Akademické vzdělávání a popularizace vzdělávání dospělých se stal předseda České andragogické společnosti doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., který se zabývá problematikou výchovy a vzdělávání dospělých, resocializací, kompetencemi a kvalifikacemi, mediací a probací.

Za celoživotní zásluhu o rozvoj andragogiky získal ocenění Osobnost vzdělávání dospělých 2016 prof. PhDr. PaedDr. Ján Perhács, CSc., dr.h.c., který se tematikou výchovy a vzdělávání dospělých zabývá celý profesní život.

LIGS Awards 2016