Uvědomělá komunikace a její přínosy

Některých společnosti uplatňují pro zlepšení komunikace v rámci organizace například zaměstnanecké měsíčníky, podnikové noviny, intranetový portál a seznamují pracovníky s důležitými záležitostmi pomocí oběžníků. Všechny tyto činnosti by měly mít takový charakter, který je vědomý, sleduje určité intence a je vázán na kulturu, cíle a informační potřeby firmy. Účinná komunikace je však něco víc, než distribuce velkého množství dat a vydávání publikací vyhrávajících zeny za grafický návrh. Na jejím počátku je pozornost věnovaná jejímu účelu, požadovaným výsledkům, recipientům a důležitým problémům, jež má řešit.

Je-li si pracovní tým vědom, proč a co dělá, jeho práce a produkty nesou pečeť tohoto porozumění – dorozumívání je efektivní a plynulé a jeho účastníci nejsou zmateni. Podstatný je nejen přísun informací, ale také jejich sdílení a přístupnost. Uvědomělá komunikace přispívá také k odstranění pomluv a nepodložených zpráv – je-li věnována pozornost tomu, co a jak je sdělováno. To je důležité také v dobách změny či problémech s produktivitou, kdy morálka a motivace hrají velmi významnou roli. Špatná komunikace vede k řadě problémů, od nevyjasněného směřování podniku přes nešťastné zaměstnance až k právním problémům.

Komunikační schopnosti podpořené vhodným výběrem jazykových prostředků ve vazbě na stupeň a typ informací, jež vedoucí sdílejí se svými zaměstnanci, to vše pomáhá definovat podnikovou kulturu a prostředí. Vědomá komunikace je protějškem nefunkčního a nekvalifikovaného přístupu k této problematice.
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online