Úspěšnost změn závisí hlavně na manažerech

Nejnáročnější částí změn není vytvoření koncepce. Nejnáročnější úloha je změnit systém lidí a jejich chování tak, aby si osvojili nové zručnosti. Tento úkol stojí hlavně na manažerech.

Manažeři se často stávají celkem dobrými lídry změn. Dobří manažeři se snaží mít všechno pod kontrolou, jsou motivovaní osobním úspěchem. Snahy o změny se často podobají vlnám, které najednou zachvátí celou firmu. Manažeři jsou právě ti lidé, kteří dokážou přesvědčit svoje okolí, aby začalo konat ve prospěch změn.

Manažeři věří, že budoucnost společnosti závisí na zavedení změn do praxe. Vnímají svoje cíle jako vzrušující a potřebné pro jejich osobní uspokojení. Mají odvahu čelit opozici, možnému neúspěchu, nejistotě a riziku. Sami si musí najít cestu, jak motivovat ostatní, ale i sama sebe. Potřebují ke své práci výsledky.

-pk-
Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk