Úspěšné firmy mají úspěšný leadership

Kvalita leadershipu v rámci firmy pomáhá plnit očekávání investorů, zákazníků a zaměstnanců a nastavuje laťku růstu. Rozvoj nové generace efektivních lídrů proto patří mezi nejdůležitější závazky firem, které myslí dopředu. Článek popisuje šest vůdcovských prvků, které odlišují úspěšné firmy od méně úspěšných.

- Centralizované úsilí. Úspěšné firmy centralizují své řízení talentu. Talent chápou jako firemní záležitost, nikoli věc konkrétní pracovní funkce, obchodní aktivity nebo geografického umístění.

- Zapojení nejvyššího vedení. Chcete-li rozvíjet lídry, musíte je zapojit.

- Soustředění na několik klíčových procesů. Nejúspěšnější firmy se soustředí na hledání a najímání top talentů oproti napravování a rozvoji průměrných talentů.

- Strategické zaměření. Úspěšné firmy nenechávají rozvoj vůdcovství náhodě – získávání a rozvíjení talentů považují za zásadní pro strategický úspěch a ve svém úsilí nepolevují.

- Budujte lídry a vůdcovství. Většina firem se primárně soustředí na rozvoj individuálních lídrů. Nejúspěšnější firmy však budují silný leadership jakožto součást své kultury.

- Hodnota pro interní i externí podílníky. Úspěšné firmy rozvíjejí lídry, kteří mají potřebné kompetence k plnění jejich strategie a zajištění spokojenosti zákazníků.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review