Úspěšná virtuální spolupráce - dohoda, očekávání, oslava

Virtuální týmy přirozeně trpí nedostatkem osobních setkání svých členů. Pokud však chybí rozpočet na osobní setkání, je na vůdci takového týmu, aby podpořil své lidi a místo stěžování je přivedl ke kreativnějším možnostem virtuální spolupráce. Základním předpokladem takové spolupráce je společná dohoda.

Dohoda pro spolupráci virtuálního týmu by měla zahrnovat popis řešení konfliktů v souladu s pravidly organizace. Mějte však na paměti, že konflikt je vždy třeba řešit co nejdříve a přímo (v případě virtuálního týmu telefonicky). Soustřeďte se při tom ale na konkrétní problém, nikoli osobnost dotyčného. Praktické je vytvořit virtuální mapu týmu s fotografiemi a základními informacemi o jednotlivých členech. Lépe si pak připomenou, s kým vlastně na dálku komunikují.

Dalším důležitým předpokladem úspěšné virtuální spolupráce je sdílení očekávání a závazků jednotlivých členů hned od začátku projektu. V neposlední řadě je pak třeba společně slavit úspěchy. I virtuálně můžete poděkovat každému členovi týmu. Nic vám nebrání uspořádat virtuální teambuilding, zapojit do virtuální konference komika nebo jen nechat každého, ať s kolegy mluví jak dlouho chce a o čem chce.

-kk-

Zdroj: HRreview - britský portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRreview