Upřímnost začíná nahoře

Nejlepší způsob, jak vést efektivní firmu, je mít zaměstnance a manažery, kteří jsou upřímní v otázce čísel i pracovních postupů. Dosažení upřímnosti však vyžaduje otevřenou komunikaci a budování důvěry mezi manažery a zaměstnanci - a firemní kulturu, která bude vyzývat k otevřenosti.

Vše by mělo začínat nahoře - u vedoucích představitelů, kteří by měli být příkladem pravdivosti a důvěryhodnosti. Pokud manažeři nebudou dodržovat pravidla a sliby, zaměstnanci se nebudou chovat jinak. Vyzývejte proto zaměstnance, aby otevřeně vyjadřovali své názory a sdíleli své dovednosti, kterými mohou firmě přispět krátkodobě i dlouhodobě.

Poskytujte zpětnou vazbu, v níž zaměstnancům sdělíte, jak si vedou a kde stojí ve vaší organizaci. Dodržujte to, co slíbíte, abyste si získali potřebný respekt. Vytyčujte jasná pravidla, aby zaměstnanci znali hranice. Pokud patříte mezi šéfy, kteří jsou dominantní a asertivní, mějte na paměti, že váš přístup může zaměstnance odradit od sdílení informací.

Zaměstnanci často nebývají otevření proto, že se bojí důsledků. Právě proto je na místě otevřenost. Když za vámi přijdou, poslouchejte, co říkají. Ukažte empatii a naučte se krotit svou hrdost. Objeví-li se špatné zprávy, neschovávejte je před zaměstnanci. Předejdete tak nežádoucím fámám.

Když budete upřímní a otevření, dáte svým lidem příklad, který je povede k tomu, aby se stejně chovali k vám. S upřímnými zaměstnanci se lépe pracuje, protože dělají svou práci řádně a drží se pravidel. Zvažte následující metody pro podporu otevřené komunikace a upřímnosti mezi vašimi lidmi:

  • Zaveďte politiku „otevřených dveří".

  • Pořádejte pravidelná setkání zaměstnanců.

  • Zajímejte se o zpětnou vazbu mezi čtyřma očima.

  • Poskytujte pravidelnou zpětnou vazbu.

  • Udržujte informovanost zaměstnanců ohledně rozvoje vaší společnosti.

-kk-

Zdroj: News.com.au - australský zpravodajský portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje News.com.au