Univerzity na webu

Článek se zaměřuje na možnosti využití Internetu pro sebevzdělávání. Není však řeč o klasické distanční výuce, ale o možnostech dostat se k přednáškám a studijním materiálům slavných univerzit. Autor byl pozván na konferenci 21st Century Campus, věnovanou vlivu informačních technologií na výuku (především vysokoškolskou). Příspěvky byly pochopitelně pestré, nicméně několikrát zaznělo společné téma: kampus pokrytý bezdrátovou sítí, trvalý přístup studentů k informačním službám, projektově orientovaná výuka upřednostňující samostatnou práci studentů.

Dá se říci, že podpora výuky informačními technologiemi (nejčastěji prostřednictvím WWW) je dnes zcela běžnou záležitostí, a to i v České republice. Liší se ovšem její míra. Některé univerzity se snaží přesunout alespoň část výuky do online formy. Obvykle se jedná o rutinní procedury, které při větším počtu studentů představují značný objem nepříliš kreativní práce. Prostřednictvím elektronické výuky například zvyšují efektivitu učení základů chemie pro 2000 studentů na University of California v Berkeley.
Zdroj: Lupa - server o českém internetu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Lupa