Umíte vést složité rozhovory se zaměstnanci?

Ilustrační snímek

Složité rozhovory se zaměstnanci, které musíte propustit, pokárat za nevhodné chování nebo jim snížit odměny, nejsou jednoduché nikdy. Ani když s tím jako manažeři máte již dlouhodobé zkušenosti. Klíčem ke zvýšení vaší sebedůvěry a zachování dobrých vztahů se zaměstnanci je naučit se vést tyto složité rozhovory s respektem a porozuměním. Server Entrepreneur.com doporučuje následující kroky.

1. Předem si určete svůj cíl

Než zahájíte hovor se zaměstnancem, ujasněte si, jaký tón hovoru chcete nasadit, jaké body řešit a jakého výsledku dosáhnout. Začne-li se konverzace odklánět od těchto cílů, vraťte se k nim.

2. Dejte druhé straně stejný prostor

Ukažte, že chcete naslouchat. Umožněte zaměstnanci, aby nejprve vysvětlil důvody svého chování, kvůli němuž jste se sešli.

3. Zaměřte se na konkrétní události

Nekritizujte obecné postoje zaměstnanců. Jasně specifikujte, kdy a za jakých okolností jste zaznamenali určité chování.

4. Vyjádřete své postřehy

Problémy s chováním, o nichž chcete hovořit, prezentujte jako své osobní postřehy, nikoli absolutní pravdu. Buďte připraveni vyslechnout názor druhé strany. V případě, kdy už není o čem diskutovat (např. propuštění), však buďte přímí a nezabředávejte do zbytečné debaty.

5. Sledujte situace v kontextu

Neukazujte prstem na viníky. Mluvte o okolnostech, které vedly k určitému problému. Vaši zaměstnanci pak budou mít větší motivaci zlepšovat se a neopakovat stejné chyby.

6. Umožněte zaměstnancům, aby se poučili ze svých chyb

I když někoho propouštíte, můžete mu dát šanci, aby se poučil ze svých dosavadních chyb. Upřímně míněná rada, jak si počínat v příštím zaměstnání, může hodně pomoci.

7. Chápejte pocity druhé strany

I když s někým nesouhlasíte nebo s ním již o dané záležitosti nechcete dále diskutovat, měli byste mít pochopení pro jeho pocity. Dejte proto zaměstnancům, s nimiž řešíte obtížný rozhovor, najevo, že respektujete jejich pocity. Jen pak mohou odejít důstojně a bez ztráty víry v sebe samotné.

-kk-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com