Umíte naslouchat správnému vnitřnímu hlasu?

Umíte naslouchat správnému vnitřnímu hlasu?

Jedna firma z USA zavedla školení, které má za úkol zlepšit efektivitu manažerů a zaměstnanců. Jeho myšlenka je poměrně jednoduchá: když se lidé přestanou příliš sledovat a zaměřovat sami na sebe, mohou se lépe soustředit, učit a podávají vyšší výkony. Tento koncept se nazývá „vnitřní hra“.

Vnitřní hra vychází z myšlenky, že osobnost každého člověka je virtuálně rozdělena na dvě části: jedna, která je kritická, bojí se a pochybuje sama o sobě a druhá, která se snaží využít všech vnitřních zdrojů a je kreativní. Když se člověku podaří tu první část sama sebe „umlčet“, může lépe rozvinout potenciál, který představuje druhá část jeho osobnosti.

Způsobem, jak toho dosáhnout, je naučit se soustředit nikoli na vlastní výkon a výsledný efekt činnosti (to je spíše stresující), ale na prostředky, které vedou k cíli. Je to vhodná metoda ke zvýšení výkonnosti lidí, k aktivaci schopnosti učit se a ke zlepšení týmové spolupráce.

**Datum vydání:** IV/2002
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com