Umíte kriticky uvažovat?

Kritické myšlení pomáhá manažerům v každodenních situacích ke zpracování neúplných a složitých informací, kladení otázek, rozlišování silných argumentů od slabých a podobně. V dnešním rychle se měnícím obchodním prostředí je nezbytným předpokladem úspěšného výkonu vedoucí role. Americká manažerská asociace (AMA) proto na svých stránkách shrnula osm základních návyků kriticky uvažujících manažerů pro lepší zpracování informací, řešení problémů a rozhodování.

1. Více je zajímá dělat věci správně, než mít pravdu

Kriticky uvažující lidé umějí dát stranou své ego a dokáží připustit, že neznají odpovědi na všechno.

2. Nedělají rychlé závěry

Než začnou jednat, dopřejí si určitý čas pro získání co nejvíce informací. Uvědomují si, že důsledky některých rozhodnutí mají větší váhu, a proto vyžadují pečlivější prozkoumání.

3. Nespokojí se s konstatováním informací

Ptají se, aby zjistili, co se skrývá za daty, která mají před sebou.

4. Neanalyzují do té míry, aby jim to bránilo v rozhodování

Vědí, že nikdy nemůžou mít úplně všechny informace. Věnují tedy důkladnou pozornost všem dostupným informacím a pak se rozhodují.

5. Neustále se učí a sbírají informace

Zajímají se o celou řadu témat, vzdělávají se a sbírají informace, které potřebují k rozhodování.

6. Zajímají se o alternativní názory

Snaží se pochopit pohled potenciálních zákazníků i konkurentů.

7. Uvažují kriticky i sami o sobě

Umějí vysvětlit, jak docházejí ke svým rozhodnutím, čímž umožňují ostatním sledovat chod svých myšlenek. Ptají se sami sebe, zda mají dostatek informací, jaké budou důsledky jejich rozhodnutí a jsou ochotni svůj pohled změnit, získají-li nové informace.

8. Mají osobitý styl chování

Jsou sebevědomí, ale ne namyšlení. O věcech přemýšlejí, ale dokáží i jednat. Umějí být trpěliví, když je v sázce hodně a věci nejsou jednoznačné. Hodně čtou a jasně formulují své nápady. Umějí přemýšlet samostatně, ale zajímají se o názory druhých. Nesou odpovědnost za svá rozhodnutí.

-kk-

Zdroj: American Management Association - portál Americké manažerské asociace (AMA)
Zobrazit přehled článků ze zdroje American Management Association