Umíte delegovat?

Delegování úkolů je běžnou součástí práce manažerů. Nejde však jen o to, něčeho se zbavit a předat to někomu jinému. Je třeba být specifičtější, chce-li aby delegování fungovalo správně. V první řadě určete, co je potřeba udělat a kdy. Mluvte také o tom, co dělat, pokud splnění úkolu vyžaduje delší čas nebo mu v cestě stojí určitá překážka.

- Buďte specifičtí ohledně očekávaného výsledku. Sepište si jména lidí, které jste požádali, aby pro vás něco udělali. K nim si pak připište co nejpřesnější změní toho, co mají udělat. Ujasníte si tak, co máte říkat příště.

- Buďte specifičtí ohledně časového vymezení. Informujte o termínu, který je třeba dodržet. Podobně i v případě, kdy někdo požádá o něco vás, vyžadujte termín.

- Projděte si sliby, které jste dali druhým. Projděte si svůj seznam úkolů a přijatých e-mailových zpráv. Doplňte pak své priority na další týden.

- Soustřeďte se a začněte. V příštím pracovním týdnu si sepište co konkrétně chcete delegovat a co požadují jiní lidé od vás. Mějte v paměti všechny dohody a sledujte svou produktivitu.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine