Umění delegování práce: Jak svým podřízeným předávat úkoly rychle a efektivně

Delegování úkolů, tedy jejich předávání podřízeným zaměstnancům, je něco, co musí dělat každý manažer. Vedoucí, který si všechny úkoly nechává pro sebe, totiž pak často nemá čas na samotné vedení lidí ani na strategické plánování. Nehledě na to, že kvalita práce často při přehlcení velmi rychle upadá. Zde je pět tipů, jak delegovat práci podřízeným správně a efektivně a jak tedy dosahovat požadovaných výsledků.

Ilustrační snímek

Dlouhodobý rozvoj individuálního talentu

V prvé řadě je nutné, aby pracovníci měli k vykonávání své práce dostatečně efektivní nástroje i dostatečný prostor a důvěru svého nadřízeného. Je tedy nutné, abyste zaměstnance rozvíjeli, poskytovali jim školení, rozšiřovali jejich schopnosti a pravomoci a zároveň jim dávali k plnění úkolů i dostatečnou kapacitu.

Delegování práce podle expertizy jednotlivých členů týmu

Podle Harvard Business Review je základním pravidlem, že musíte své podřízené znát, musíte vědět, jaké jsou jejich preference a silné stránky. A podle toho, na co se jednotliví pracovníci specializují, jim také práci rozdělujte.

Podpora sounáležitosti týmu

Další podmínkou úspěšné delegace práce je celková atmosféra týmu, která vzájemné vypomáhání podporuje. Ve vašem oddělení by měla panovat atmosféra, v rámci které jsou k sobě lidé otevření, chtějí si navzájem pomáhat a neváhají se jeden na druhého obrátit s prosbou o pomoc. Toho lze dosáhnout jedině v případě, že tým jako celek má společnou vizi a cíle.

Dostatečně detailní briefing

Samotné předání práce by potom mělo být co nejspecifičtější. Buďte zcela konkrétní v zadání, vše kolegovi nebo podřízenému vysvětlete a především se společně dohodnete na tom, jaké specifické výsledky očekáváte. Domluvte si také časový rámec spolupráce a dejte si deadliny.

Ocenění dobře odvedené práce

Na konci výpomoci musí poté přijít i ocenění v podobě poděkování. Toto ocenění by mělo být v ideálním případě veřejné – podpoříte tak celkovou pozitivní atmosféru. V žádném případě byste si neměli všechen kredit za odvedenou práci přisuzovat sami.

 

-mm-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review