Udržovací strategie a tipy od čtyř nejlepších

Podle průzkumu americké Společnosti lidských zdrojů vnímalo 38 % personálních manažerů v loňském roce vyšší fluktuaci a mnoho jich očekává ještě vyšší v roce letošním. Protože se i obavy o udržení nejlepších zaměstnanců v podnicích zvětšují, Business Week se zeptal společností, které v tomto ohledu udělaly pokroky. Zde jsou některé jejich strategie:
- *Texas Instruments* – před čtyřmi lety TI reorganizoval své manažerské strategie kolem toho, co nazývá 6 Talentových Doktrin, vytvořených pro pomoc ve třech hlavních oblastech: získávání talentů, zapojení a rozvoj talentů a udržení talentů. Výchova a udržení nejlepších zaměstnanců je součástí manažerské práce a je využíváno jako kritérium hodnocení výkonnosti manažerů. TI poskytuje manažerům výcvik v angažování zaměstnanců. Manažeři pomáhají zaměstnancům rozvíjet jejich dovednosti a pokud je některý pracovník připraven pro něco nového, pomáhají mu najít nové příležitosti v rámci podniku. Výsledkem je nulová fluktuace v některých jednotkách TI.
- *Yahoo!* – manažeři věří, že nejdůležitějším faktorem udržení zaměstnanců je, aby pracovník cítil, že dělá něco pro něj zajímavého a smysluplného. Proto Yahoo zahájil vůdcovský program pro své manažery zdůrazňující udržení a mentorování. Také renovoval kompenzační strategii, posunul se směrem k systému založenému na výkonnosti.
- *Goldman Sachs* – chce ujistit své zaměstnance, že zůstat s firmou není jen o penězích. Chce, aby pracovníci pochopili a věřili ve své dlouhodobé kariéry ve firmě. Usnadnil zaměstnancům zkoušení nových příležitostí v rámci firmy, aniž by je odhalovali před svými manažery. Zesílil výcvik, nabízí moduly leadershipu a rozvoje kariéry, také individualizoval kompenzace.
- *Marriott* – aby se ujistil, že se noví zaměstnanci pro podnik dobře hodí, pravidelně identifikuje nejlepší pracovníky a dotazuje se jich. Potom využívá získané informace k určení, který uchazeč má podobné osobnostní vlastnosti.

-ba-
Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek