Učte se organizovaně

Učte se organizovaně

Mnoho velkých podniků vzdělává své zaměstnance, ať již vlastními silami nebo využitím jiného výukového servisu. Zajišťuje svým pracovníkům vzdělání, které potřebují k vykonávání své práce. Tyto podniky věří, že rozvoj zaměstnanců je klíčem k úspěchu. Článek radí, jak toho co nejlépe využít pomocí organizačního učení. Organizační učení je projektování výuky a poskytování příležitosti, jak se učit co nejlépe. Využívá různorodé výukové metody – video, živé třídy, online kurzy, knihy, webové stránky se speciálními informacemi. Cílem organizačního vyučování je podpořit pracovníky a podnik v souladu s kulturou podniku, organizační vizí a zaostření na cíle a strategie.

Organizační vyučování předpokládá systematické myšlení, sladění s podnikovou kulturou, kladný postoj k učení, dostatek času. Myslete si, že učení je částí vaší práce. To, co se naučíte, ihned využívejte v práci. Nejsou to poznatky, které si máte schovat na později, ale bezprostředně využít. Vyučující se při organizačním vyučování pravidelně schází s manažery a konzultují, jaké poznatky je třeba pracovníky naučit v souladu s nadcházejícímy úkoly a projekty.
Zdroj: Monsterlearning - Informace zejména z oblasti učení, školení a rozvíjení schopností zaměstnanců.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monsterlearning