Trojúhelník řízení výkonnosti

Řízení výkonnosti je proces, který využívají manažeři k tomu, aby zacílili, propojili a zdokonalili výkonnost svých podřízených. Skládá se z nastolení očekávání, sledování výkonnosti a následného podnikání kroků ke zdokonalení výkonnosti.

Manažeři se musejí nejprve sejít se svými zaměstnanci a jasně jim vysvětlit, co se od nich očekává. Nejasná očekávání mohou zaměstnance vést ke špatným prioritám. Zároveň je důležité pravidelně hovořit to změnách priorit, které přicházejí s přirozeným vývojem firem. Zaměstnanci by měli znát klíčové odpovědnosti svých pracovních funkcí, příslušné výkonnostní faktory, standardy a cíle. Cíle by měly být specifické, měřitelné, odpovídající dané funkci, orientované na výsledky a časově ohraničené.

Další fází je sledování výkonnosti zaměstnanců na základě stanovených očekávání. Může probíhat v podobě přímého sledování práce, diskusí se zaměstnanci nebo revizních zpráv (sumářů plnění projektů, týdenních zpráv o výkonnosti apod.).Nejčastější problémy této fáze zahrnují záměnu aktivit za výsledky, nedostatečná přímá pozorování a haló efekt (když zaměstnanec udělá jednu věc dobře, manažer již předpokládá, že bude dělat dobře všechno a naopak).

Na základě sledování výkonnosti zaměstnanců nastává třetí fáze podnikání konkrétních opatření k vylepšení jejich výsledků. V této fázi se nejčastěji uplatňuje koučování, udělování pochval, disciplinární řízení a formální výkonnosti.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher