Trocha respektu znamená hodně

Výzkum mezinárodní organizace Center for Creative Leadership ukázal, že každodenní projevování respektu vůči ostatním patří k nejsilnějším vůdcovským nástrojům pro řešení konfliktů a napětí.

Spoluautorka studie s názvem Leading Across Differences Kelly Hannumová specifikuje tři klíčové faktory, které dle výzkumu více než 3 tisíc jednotlivců z 10 zemí, odrážejí, co respekt pro lidi znamená.

  1. Respekt je naslouchání. Lidé se cítí respektovaní, pokud je ostatní poslouchají a rozumějí jim. Neznamená to přitom, že musejí souhlasit.

  2. Respekt není omezení hrubosti. Eliminování aktivního nerespektu, jako je hrubost, urážení nebo znevažování slov a činů druhých, samo o sobě ještě nevytváří respekt. Respekt znamená akci – ukázat respekt, jednat s respektem, mluvit s respektem atd.

  3. Respekt lze ukazovat celou řadou způsobů. Důležitou roli hraje především kultura, rodina a společenské vztahy ve skupinách.

Vůdcům Kelly Hannumová doporučuje kultivovat respekt následujícími způsoby:

  • Ukažte zájem a uznání pro názory, znalosti, dovednosti a schopnosti druhých.

  • Projevujte uznání a vděčnost za vynaložené úsilí a přispění druhých.

  • Otevřeně komunikujte o společných postupech a procesech, aby všichni měli stejné informace.

  • Zpřehledněte procesy rozhodování a v případech, kdy je to možné, zvažte připomínky k těmto procesům.

  • Pokud nějaký jednotlivec nebo skupina cítí křivdu, snažte se pochopit jejich pohled na věc a omluvit se.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership