Tři dobré důvody, proč podřízeným nedávat úplnou volnost

Rozvíjet své podřízené a dávat jim prostor pro samostatnou práci a vlastní kreativitu je nesmírně důležité. Všeho ale s mírou. Dát podřízeným úplnou volnost není dobré pro produktivitu týmu, pro vás ani pro samotné pracovníky. Proč? Zde jsou tři dobré důvody.

Ilustrační snímek

Nejasná vize a směřování

Jak uvádí Forbes, pracovník, který není nijak veden a který má absolutní volnost, může trpět tím, že nemá ani vizi, ke které svou prací směřuje. Jedním z hlavních úkolů manažera je nadchnout podřízené pro určitou ideu a nasměrovat je tím správným směrem. Pokud nemá pracovník žádné mantinely, žádné konkrétní úkoly ani plán, kam směřovat, brzy ho to začne frustrovat a jeho bezcílná práce nebude moci nikdy přinášet kýžené ovoce.

Otázka odpovědnosti

V rámci týmové i firemní hierarchie existují určité odpovědnosti. Každý pracovník je zodpovědný za výsledky své práce a za plnění svých úkolů. A úkolem manažera je vést své podřízené. Jestliže by se tak nedělo a pracovník by se dopustil nějakých chyb, hrubých přešlapů nebo třeba i nějakého bojkotu, nakonec by za to měl oprávněně nést odpovědnost jeho nadřízený. A už jen z toho důvodu by měl manažer mít přehled o tom, co jeho podřízení dělají, a měl by jim jasně určit mantinely a říct jim, co se od nich očekává.

Nejasná očekávání a nedorozumění

Při nedostatečném vedení a příliš laxnímu přístupu k managementu podřízených bude nutně docházet k různým nedorozuměním, domněnkám a nejasným očekáváním. Manažer neví, co se děje v každodenní praxi jeho podřízených, a podřízení nevědí, co se od nich vlastně očekává. Tato situace dříve nebo později povede k velkým problémům, propadu produktivitu a ztrátám v rámci týmu nebo i celé firmy. I proto je nutné, aby manažer nedával podřízeným absolutní a bezlimitní volnost.-mm-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com