Tři chyby při zavádění změn

Zavádění změn patří mezi nejsložitější manažerské úkoly. Stoprocentní úspěšnosti dosáhnout nelze, můžete se však vyvarovat tří základních problémů, k nimž při snaze o změny dochází nejčastěji.

- Neschopnost vytvořit pocit naléhavosti. Každá změna začíná určitou potřebou. Zaměstnanci, kteří neporozumějí důvodu změny, ji nemohou úspěšně realizovat. Zajistěte si proto dostatek času na to, abyste zaměstnancům vysvětlili, proč je změna důležitá.

- Neschopnost vysvětlit výhody změny pro zaměstnance. Zaměstnanci budou ochotnější ke změně, pokud jim něco přinese. Je proto třeba jim ukázat, jaké výhody to bude znamenat v jejich kariéře.

- Neschopnost vytvořit plán, který bude zahrnovat váš tým. Zapojení týmu je kritickým předpokladem úspěšné změny. Tým bude potřebovat podrobný „plán hry", který ukáže, co a jak dělat. Vysvětlete každému jeho roli a důležitost v zavádění změn.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com