Tradiční hodnocení výkonnosti výkonnost nezaručí

Obchod je dynamický konkurenční boj. Současné prostředí si žádá, aby firmy byly rychlé, soustředěné a adaptabilní. Zpětná vazba, hodnocení a kritika jsou nutnými součástmi firemní praxe zajišťujícími vyšší výkonnost. Dosavadní systémy hodnocení výkonnosti a procesy jejího řízení však již nejsou dostačující. Jsou příliš pomalé, vzdálené, vágní a zatížené emocemi. Zároveň se soustředí vždy jen na jednu osobu, což požadavku rychlosti, soustředění a adaptability firmy neodpovídá.

Budování konkurenceschopného obchodu s pravidelně špičkovou výkonností vyžaduje dva základní prky. Jedinci tvořící firmu musejí působit jako spolupracující tým a mít schopnosti konkurovat v současném obchodním prostředí.Úspěšnými se stanou firmy, které opustí tradiční metody řízení výkonnosti a přijmou sofistikovanější sadu rozhovorů v reálném čase, soustředěných na výkonnost týmů, nikoli jednotlivců. Od zaměření na jednotlivce ke vnímání týmů mohou firmy dospět, pokud ve svých rozhovorech se zaměstnanci budou uplatňovat následující opatření:

- Zajistěte sdílené povědomí všech zúčastněných osob o měnící se podobě obchodního prostředí a důsledcích, které to vyvolá u firmy.
- Hluboce zvažte svůj obchodní plán a myšlenky, které za ním stojí.
- Vytvořte možnost předvídat a interpretovat důsledky chování konkurence na trhu.
- Ujistěte se, že celý tým rozumí obchodu i možným situacím, které nastanou v budoucnosti.
- Podporujte komunikaci na všech úrovních bez jakýchkoli hranic.

-kk-

**Datum vydání:** VII/2004
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher