Tolerují zaměstnavatelé používání Internetu v práci k soukromým účelům?

Mnoho lidí každoročně ztratí práci z toho důvodu, že používají firemní Internet k osobním účelům. Je proto dobré si předem zjistit, jak se firma staví k používání Internetu v pracovní době.

Mnoho firem (zejména v USA) si vytváří seznam pravidel pro přístup k Internetu (tzv. **Internet Access Policies – IAP**). V nich je dáno, zda je dovoleno používat Internet k soukromým účelům či nikoli, jsou zde uvedena případná omezení používání elektronické pošty apod.

Mnoho firem v USA neumožňuje používat firemní internetové připojení k osobním účelům, s výjimkou osobního volna (pauzy na oběd apod.). Zaměstnanec také nesmí používat firemní Internet k vlastní výdělečné činnosti. Firmy mají navíc právo monitorovat veškerou online komunikaci svých zaměstnanců a zakázat jim přístup na určité stránky.

**Datum vydání:** XII/2001
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com