To je pak těžká domluva...

Dobře vykonané je lepší než dobře řečené. Tento výrok může sloužit pro připomenutí toho, že vládnutí a vůdcovství není jedno a totéž. Záměna může vést k neefektivní IT organizaci a zaměření se na nesprávné věci. Namísto využití vládnutí k vytvoření odpovědnosti za výsledky, bývá informačními manažery využito k obraně, omlouvání a ospravedlňování existence IT. Soustředění se na vládnutí – na hlášení, kvantifikování a měření výkonu IT organizace, je past, klesající spirála snižující se produktivity, kvality a klesající důvěry obchodních partnerů. Autor popisuje, jak by se informační manažeři měli z této pasti vysvobodit a povznést hodnotu IT.

Aby se z informačních manažerů stali lepší lídři, měli by přestat utrácet prostředky za zprávy na ospravedlňování IT projektů. Namísto toho musí zaujmout postoj, který dá najevo strategickou důležitost IT, a vzít si na starost určení její role v souladu s konkurenceschopností podniku. Prvními třemi kroky z pasti jsou:
1. Porozumění financím – informační manažer musí s ostatními manažery mluvit jazykem, kterému rozumí – finančním.
2. Vyžadovat od ostatních manažerů porozumění technologii – když umí mluvit o financích, musí se ostatní naučit přirozeně mluvit o technologii a strategii.
3. Podniknout akci – když obchodní útvar identifikuje problém, informační manažer musí namísto ospravedlňování činnosti IT komunikovat s obchodním útvarem o tomto problému, najít příčinu a vytvořit plán řešení.
-ba-
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com