To je ale překvapení!

Průzkum provedený Společností pro řízení lidských zdrojů (Society for Human Resource Management – SHRM) odhalil, že odměny jsou tím nejlepším způsobem, jak motivovat zaměstnance. Průzkum týkající se kompenzace prostřednictvím odměn a benefitů, jehož výsledky byly zveřejněny 12. dubna, ukázal, že obojí – odměny i benefity – jsou velmi efektivní prostředky pro motivování zaměstnanců a zvýšení jejich morálky. Zatímco téměř polovina dotazovaných personalistů uvedla, že programy peněžních odměn jsou velmi efektivní v motivování nejlepších pracovníků, podle ostatních jsou programy zahrnující i ostatní prvky velmi efektivní v inspirování zaměstnanců, aby realizovali svůj potenciál a přijali podnikové cíle.

Programy odměn a benefitů jsou populární, protože dávají zaměstnancům možnost sdílet úspěch celé organizace. Pokud jsou využívány efektivně, mohou být dobrým způsobem, jak udržet výjimečné zaměstnance. Podle průzkumu zaměstnanci volí programy podle dlouhodobých a krátkodobých cílů. Manažeři a senior manažeři jsou nejvíce odměňováni za dosažení dlouhodobých cílů, zatímco nemanažerské pozice spíše volí bonusy za doporučení nového zaměstnance nebo bodové bonusy, které jsou spojené s krátkodobými cíli. Podle personalistů jsou ve zlepšování zaměstnanecké morálky efektivní peněžní i nepeněžní odměny. Přesto připouští, že žádné z nich nedokáží motivovat nevýkonné pracovníky ke zlepšení. Programy by měly být příležitostně zhodnoceny a přizpůsobeny organizačním změnám. 44 % personalistů přehodnocuje své programy odměn jednou ročně.

-ba-

Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine