Tisíc a jeden způsob, jak se vyhnout řešení výkonnostních problémů

Řízení zaměstnanců se špatnou výkonností patří mezi nejnáročnější vůdcovské úkoly. Dobří vůdcové řeší výkonnostní problémy přímo a okamžitě. Přicházejí se zpětnou vazbou, koučováním, poradenstvím a pokud vše ostatní selže, s nevýkonnými zaměstnanci se rozloučí. Zbabělí vůdcové naopak projevují neuvěřitelnou kreativitu při hledání způsobů, jak se řešení výkonnostních problémů vyhnout. Jak pak taková řešení vypadají?

- Team building. Místo řešení problému s konkrétním zaměstnancem vysílá zbabělý manažer celý tým na rozvojovou akci.

- Assessmenty. Místo přímé konfrontace vysílá manažer problematického zaměstnance do několika asessmentů s nadějí, že si své nedostatky uvědomí sám.

- Přesouvání odpovědnosti na HR. Zbabělý přímý nadřízený oznámí disciplinární problémy HR a dále se jimi nezabývá.

- Přemístění problémového zaměstnance. Přeložený zaměstnanec bude dělat problémy někomu jinému, čímž to pro původního manažera končí.

- Školení. Zbabělé je také předat nevýkonného zaměstnance oddělení vzdělávání, aby jej „napravilo".

- Povýšení. Zbavit se problémového zaměstnance lze i tím, že jej povýšíte.

- Delegování odpovědnosti. Zbabělý manažer může nevýkonného zaměstnance přidělit někomu jinému s tím, že je to dobrá příležitost pro osobní rozvoj.

- Chození kolem výkonnostních problémů. Cesta nevede ani přes zdůrazňování silných stránek daného zaměstnance s vírou v to, že na slabé přijde sám.

- Čekání na důchod. Zbabělý manažer strká hlavu do písku a čeká, až zaměstnanec odejde kvůli svému věku. Mezi tím však klesá morálka i výkonnost celého jeho týmu.

-kk-

Zdroj: HR Guru - on-line komunita pro odborníky na lidské zdroje, jeden z projektů společnosti Monster Worldwide
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Guru