Telekonference efektivněji

Rostoucí potřeba snižování nákladů, ale i globální rozšiřování obchodních příležitostí vede organizace k častějšímu nahrazování tradičních porad virtuálními. Nejčastěji se jedná o telekonference, které probíhají bez přenosu obrazu, a dávají tak aktérům falešný pocit, že na ně nikdo nevidí, a tudíž je důležité jen to, co říkají, nikoli to, co při tom dělají. Ve skutečnosti je fyzické i psychické soustředění při telekonferenci ještě důležitější než při sezení u tradičního konferenčního stolu s kolegy.

Jak tedy zefektivnit telekonference?

Minimálně 48 hodin před konáním hovoru seznamte účastníky s agendou. Pokud půjde o delší hovor, počítejte s přestávkami. Pro důležité hovory, kterých se bude účastnit více než šest lidí, zajistěte facilitátora. V případě, že si časový rozdíl vyžádá, aby se někteří účastníci připojovali z domova, zajistěte, aby měli potřené vybavení.

Předem si sepište, co chcete zdůraznit v rámci témat, o kterých budete mluvit. Připravte si také případné otázky. Seďte vzpřímeně nebo raději stůjte, aby váš hlas zněl lépe. Účastní-li se více než čtyři lidé, identifikujte se vždy, když promluvíte, svým jménem. Mluvte zřetelně, energicky a zdůrazňujte klíčová sdělení. Pokud budete odkazovat na dokumenty či další vizuální pomůcky, jasně specifikujte, o jakém materiálu hovoříte, co si ostatní mají otevřít nebo najít a dejte jim čas, aby tak učinili.

-kk-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com