Talent v rukou liniových manažerů

Řízení talentů a rozvoj vůdcovství ve firmách může vypadat jako odpovědnost spadající čistě pod oddělení lidských zdrojů. Skutečnost je však taková, že klíč k úspěšnému rozvoji těchto aktivit mají linioví manažeři. V současné době je rozvoj lidských zdrojů třeba chápat jako oblast úzce propojenou s obchodními a vůdcovskými dovednostmi. Konkrétní plnění úkolů dnes zajišťují linioví manažeři, kteří odpovídají za práci konkrétních lidí. Pokud je vaším úkolem vést ostatní, článek nabízí několik rad, jak správně řídit talenty.

- Ujasněte si svou roli. Vymezte, jak můžete jako ředitel pobočky, obchodní vedoucí, kontrolor výroby apod. konkrétně přispět k rozvoji talentu svých podřízených.

- Spolupracujte s HR. Manažeři lidských zdrojů by měli s liniovými manažery spolupracovat na propojení obchodní strategie firmy s talentovými potřebami.

- Vytvořte základnu pro chápání talentu. Pokládejte si otázky, jaký talent potřebujete, jak jej rozvíjet a v běžném denním provozu přispívat k rozvoji svých lidí.

- Spoléhejte na zpětnou vazbu. Organizace s efektivním řízením talentu přikládají velkou váhu upřímné zpětné vazbě.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership