Tajná pravidla golfu

Golf tvoří významnou součást obchodního života stejně tak jako valné hromady, výroční zprávy nebo společenské události. Jestliže se manažer chce stát hráčem golfu, měl by dobře znát pravidla hry – nejen techniku hraní, ale také chování. Všudypřítomnou součástí golfu je například lež. Hráči běžně lžou o svých výsledcích, handicapech a dokonce i svých lžích. Důležité je počítat také s nezpůsobným chováním, jako je přesouvání po trávníku, když se druhý snaží odpálit, zastiňování apod.

Manažer by měl být při hraní golfu připraven na nejrůznější situace, které mohou nastat ve vztazích s nadřízenými nebo obchodními partnery. Za několik hodin hry se může o těchto lidech dozvědět mnohem více než na jakýchkoli jednáních či schůzích. Golf podle odborníků odhaluje skutečný charakter člověka, i když se jej snaží skrýt. V obchodních kruzích se také diskutuje o tom, zda na golfu řešit byznys, nebo ne. V tomto případě odborníci radí manažerům nechat to na druhých. Před vstupem do hry je každopádně třeba zjistit si informace o jejich očekáváních a schopnostech.


Manažer, který se dočká pozvání na golf od nadřízeného nebo kolegů na vysokých postech udělá nejlépe, když se připraví na všechno. Měl by si být vědom toho, že může být povýšen, podroben zkoušce své psychické odolnosti nebo se s ním chtějí pouze blíže seznámit. Důležité je předem nepřechválit své dovednosti. Pokud si manažer sebou vezme mobilní telefon, mělo by to být jen v případě, že očekává důležitý obchodní hovor a měl by ostatní na to předem upozornit.

-kk-

Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com