Tajemství lodních kapitánů

Šéfové, kteří řídí podnik od svého stolu, jsou možná dobrými koordinátory, ale špatnými vůdci. Dobří šéfové se přímo stýkají se zaměstnanci, neustále jim poskytují zpětnou vazbu, pozitivní i negativní. Podle psycholožky Judith Komaki je klíčovým slovem monitorování. Efektivní vůdci odpovědně kontrolují práci zaměstnanců a na základě jejího dokončení je hodnotí. Mnoho šéfů to nedělá, anebo vydává rozsudky častěji, než monitoruje. Komaki tvrdí, že zaměstnancům nevadí až tolik, když jim šéf dýchá za krk. Spíše se většina pracovníků cítí ignorována svými nadřízenými a touží po pozornosti, chvále, vedení i po kritice.

Hlavní stížností zaměstnanců je, že jejich šéf dělá závěry, aniž by měl dostačující informace o jejich práci. Komaki jako první zdůraznila důležitost monitorování a komunikace, protože její studie se zaměřily na schopnost vůdců udržet vysoce kvalitní pracovní výkon. Ostatní studie byly zaměřeny na schopnost motivovat lidi k dobré práci. Její studie zkoumala divadelní, bankovní, novinářské a pojišťovací manažery a nejnověji i lodní kapitány. Všichni manažeři věnovali v průměru 5 % svého času komunikaci (hodnocení) a ještě méně monitorování. Nejvíce kontrolovali kapitáni a divadelní manažeři, nejméně pojišťovací. Jejich vyšší nadřízení seřadili manažery podle jejich vůdcovských schopností a nejvýše se umístili ti, kteří kontrolovali zaměstnance nejčastěji. Šéfové si často myslí, že kontrolováním zaměstnanců tráví více času, než je to ve skutečnosti.

-ba-
Zdroj: Yahoo Health - Vše o zdraví.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Yahoo Health