Světem manažerů vládne stres

Nejvíce vystresovaní obchodní vůdci na světě jsou v Číně. Podle celosvětového výzkumu daňově-poradenské společnosti Grant Thornton uvádí 84 % manažerů z této oblasti, že v posledním roce zažívá zvýšený stres. Následuje Taiwan (82 %), Indie (79 %) a Rusko (76 %).

Výzkum, jehož se zúčastnilo 7 200 soukromých společností z 32 zemí, zjistil, že zvýšený stres pociťuje průměrně 56 vůdců. Nejméně stresovaní jsou manažeři naopak v Evropě, konkrétně ve Švédsku (23 %), Irsku (35%) a Velké Británii, Nizozemí a Francii (37 %). Země Evropské unie a Severoamerické zóny volného obchodu (NAFTA) vykazují průměrný nárůst stresu o 43 %. Ve východní Asii je to 73 %.

V minulém roce stoupl stres ve všech sledovaných zemích. Letos však dvě třetiny respondentů uvádějí menší nárůst stresu než loni. Nejvíce klesl stres na Filipínách, kde navýšení pozorovalo o 12 5 méně vůdců, dále pak v Irsku (11 %) a Japonsku a Mexiku (10 %).

Výzkum dále ukázal, že manažeři ve světě pracují průměrně 53 hodin týdně. Nejdéle pracují v rostoucích ekonomikách, jako je Indie a Argentina (57 hodin) a Arménie, Austrálie nebo Botswana (56 hodin). Nejméně hodin tráví v práci naopak vůdcové v Itálii (47 hodin) a Švédsku, Nizozemí, Irsku či Španělsku (48 hodin).

-kk-
Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork