Studium US-MBA na Fakultě podnikatelské VUT v Brně - Nejen diplom, ale i cesta je cíl

Ing. Aleš Krmela, MBA

Kvalitní MBA studium s přidanou hodnotou pro ty, kdo se chtějí opravdu něco naučit, něco zažít a něco se o sobě dozvědět.

Již delší dobu jsem myslel na studium MBA. Na podzim roku 2015 jsem se rozhodl, že na realizaci myšlenky a na svém dalším vzdělání začnu konkrétně pracovat. Začal jsem hledat program, který by nejlépe odpovídal mým potřebám a očekáváním.

Jelikož aktuálně pracuji a většinu času trávím v Maďarsku, měl jsem v úmyslu najít si mezi dostupnými alternativami kvalitní program, který by i organizačně vyhovoval mým časovým a logistickým možnostem.

Narazil jsem na US-MBA program University of St. Francis v Chicagu/Joliet, USA, akreditovaného dle vysokého US standardu ACBSP a organizovaného ve spolupráci s Fakultou podnikatelskou VUT Brno, s univerzitou s dlouholetou tradicí a mnoholetými zkušenostmi s organizací MBA studií. Na základě dostupných indicií jsem vytušil, že do tohoto MBA studia se vyplatí investovat čas i peníze.

Už samotná imatrikulace v krásné aule rektorátu VUT za přítomnosti vysokých hodnostářů obou partnerských univerzit dávala tušit, jak vážně je tento program brán. A hned první z dvanácti výukových modulů – Management and Organizational Behavior – jasně ukázal, jakým směrem se studium bude ubírat.

Naše studijní skupina čítala 13 studentů z různých koutů ČR i zahraničí. Byli různého věku, vzdělání, z různých oblastí podnikatelské i akademické sféry, státní správy i nevládních organizací. Americký profesor nás okamžitě elegantně zapojil do práce – výuka, diskuse, samostatné úkoly, skupinové úkoly, prezentace výsledků před skupinou, okamžitá individuální zpětná vazba každému z nás.

Předchozí přípravný kurz odborné angličtiny se ukázal, i přes mé dlouholeté zahraniční zkušenosti, rozhodně prospěšným. A podobně to šlo po celou dobu studia. Výukové moduly zaměřené na Management, Marketing, Finance, Řízení rizik a další, využití soft i hard skills, schopnost kritického myšlení.

Vzhledem k tomu, že výuku zajišťují lektoři s dlouholetou praktickou i akademicko-pedagogickou zkušeností, v mnoha případech lidé, kteří učí zejména pro radost a mají upřímný zájem předat své znalosti dále, aniž by na tom byli finančně závislí, získává celý program významně jinou dimenzi.

To, že pro nás platí stejné standardy a jsou na nás kladeny stejné nároky jako pro studenty MBA programu v USA, není třeba ani zdůrazňovat.

Naše MBA diplomy jsou dosažením velkého cíle, který jsme si předurčili, avšak ne konečnou stanicí na naší cestě. Velkou hodnotu má již i to, že jsou vydávány renomovanou americkou univerzitou a jejich platnost je mezinárodně uznávaná.

Žádný zaměstnavatel však neocení pouze samotný fakt, že máme diplomy MBA. Co ocení, jsou znalosti, zkušenosti a kontakty, které jsme během studia získali, resp. schopnost je co nejlépe využít v naší každodenní práci ve prospěch firmy.

O tom je skutečné studium MBA. O kvalitě, o interakcích, o individuálním přístupu. Právě to velmi odlišuje US-MBA studium na University of St. Francis v Chicagu organizované společně s Fakultou podnikatelskou VUT v Brně od mnoha jiných. A proto jej za sebe mohu plně doporučit!