Studie: Slunečné dny snižují produktivitu

Ilustrační snímek

Podzim začne již tento týden a po něm neúprosně přijde zima. I když však milovníci slunce a tepla nejásají, pro manažery to může mít své výhody. V nevlídném počasí jsou totiž zaměstnanci produktivnější. Tvrdí to alespoň autoři studie s názvem Rainmakers: Why Bad Weather Means Good Productivity z americké Harvard Business School. Nejproduktivnější jsme podle ní, když venku prší, protože nás zkrátka neruší možnosti venkovních aktivit.

Autoři studie začali analýzou dat ze středně velké banky v japonském Tokiu, které sbírala údaje o produktivitě svých zaměstnanců po dobu dvou a půl roku po zavedení nového systému zpracování hypoték v polovině roku 2007. V té době zpracovala více než 56 tisíc žádostí o hypotéku, což si vyžádalo více než 600 tisíc úkonů při zadávání dat. Data o produktivitě zaměstnanců této banky byla porovnána s meteorologickými údaji a ukázalo se, že v deštivém počasí zvládali zaměstnanci své úkoly rychleji. Stejně tomu bylo i při špatné viditelnosti a hodně vysokých teplotách. Naopak v jasných a slunečných dnech byla produktivita nižší.

Následovalo ověřování zjištěných zkušeností v laboratorních podmínkách na Harvardské univerzitě. Zúčastnilo se 136 studentů, z nichž polovina přicházela do laboratoře v deštivých a polovina ve slunečných dnech. Některé studenty z obou skupin výzkumníci záměrně upozorňovali na venkovní aktivity, kterým by se mohli věnovat. Prohlíželi si fotografie plachtění nebo procházek v lese ve slunných dnech a popisovali, co by se jim líbilo nejvíce. Kontrolní skupiny studentů z obou skupin pak místo fotografií slunných dní popisovaly své typické každodenní činnosti.

Všichni studenti vyplňovali několik písemných dotazníků s tím, že čím rychleji své úkoly zpracují, tím větší finanční odměnu dostanou. Dotazníky byly připraveny v italštině, aby byly pro anglicky mluvící studenty obtížnější a italsky mluvící vedoucí studie mohla snadno kontrolovat případné jazykové chyby.

Ukázalo se, že účastníci s nejlepšími výsledky (nejrychlejší a nejpřesnější) byli z kontrolní skupiny mezi studenty z deštivých dnů, tedy ti, kteří pracovali bez slunce a nebyli stimulováni obrázky venkovních aktivit ve slunných dnech. Fotografie výrazně snížily výkonost. Výsledná zjištění tedy byla stejné jako v případě tokijské banky.

Pro manažery to znamená, že by v kancelářích svých týmů měli omezit rušivé plakáty pláží a nejrůznějších slunečných venkovních aktivit. Je-li to možné, měli by pro slunečné dny rozvrhovat úkoly, které nevyžadují nepřetržitou pozornost a umožňují pružnější uvažování.

-kk-

Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge